Grienedyk 48,
9074 AC Hallum
0518 43 22 99 info@vellema.nl
img

Gas- en waterleidinginstallaties

Gas- en waterleidinginstallaties

Gas- en waterleidinginstallaties vergen een specialistische aanpak en installatie. Vellema is zo’n specialist en voert alle denkbare werkzaamheden op het gebied van waterleidingsinstallaties en gasinstallaties uit.

Water

Veilig en gezond water uit elke kraan, het lijkt zo vanzelfsprekend. Nederland heeft het schoonste drinkwater ter wereld. Naast de goede kwaliteit van het geleverde water is het belangrijk dat drinkwaterinstallaties veilig en goed worden ontworpen en aangelegd. Hierbij dient o.a. gelet te worden op de materiaalkeuze, drukverlies en mogelijke “hotspots” ter voorkoming van legionellagevaar.

Naast het ontwerpen en aanleggen van nieuwe drinkwaterinstallaties repareren of vervangen wij lekkende kranen, herstellen of vervangen wij defecte waterleidingen. Dit doen wij snel en professioneel.

Gas

Ook een gasleiding aanleggen of aanpassen is een specialistische klus en vergt een ervaren vakman. Het ontwerpen en aanleggen dient altijd te worden uitgevoerd door de huidige NEN normen. Hierbij dient o.a. gelet te worden op de juiste materiaalkeuze in verband met veiligheid en drukverlies.
Wanneer u uw bestaande gasleiding niet meer vertrouwd, raden wij u aan hiernaar te laten kijken om grote problemen te voorkomen. Vellema controleert, herstelt of vervangt elke gasleiding en gasinstallatie.